Tack för din fråga!

I princip finns det flera svar. Bland annat kan föräldrar och kompisar ”straffa för användning” och så har vi den lagliga synpunkten i Finland för bestraffning av rusmedelsanvändning. Det är även viktigt att komma ihåg att lagen om åldersgräns för användning av rusmedel finns för att skydda minderåriga från rusmedelsskador, inte för att i första hand straffa minderåriga för användning.

Jag börjar med familjen och kompisar. Varje familj avgör själv hurdana konsekvenser eller ”straff” barnen kan få om de blir fast för användning. Det är viktigt att man som minderårig är medveten om vilka konsekvenserna är om man som minderårig använder rusmedel och blir fast av vårdnadshavarna. Vet du vad ni kommit överens där hemma? När minderåriga vet om reglerna och straffen hemifrån, är det enklare i situationer där man till exempel blir bjuden på rusmedel fundera på att vill jag ta risken att ”straffas” hemma om jag blir fast för användning. ”Straffen” hemifrån beror oftast på att de vuxna känner sig besvikna på vad barnet GJORT, i detta fall använt rusmedel, de vuxna är inte besvikna på barnet själv hurdan den ÄR.

Straff från kompisarna kanske är att de tar avstånd från en om de får veta att man använt rusmedel och det i kompiskretsen inte hör till att använda rusmedel. Man kan tänka sig att kompisarna även ”straffar” för det man gjort.

Men vad säger lagen?  

Minderåriga får inte använda rusmedel. I Finland har vi både lagliga rusmedel (nikotinprodukter och alkohol) som över 18 åringar får använda och olagliga rusmedel (narkotika och missbruk av läkemedel) som ingen får använda.

Nikotinprodukter:

Straffen beror på om användning av nikotinprodukter händer under skoldagen och skolområdet eller på fritiden utanför skolan. Under skoldagen kan rektor eller läraren överta en tobaksprodukt från en elev (t.ex. tobak, snus), nikotinlösning eller en cigarrett som innehåller nikotin. Även andra ämnen som eleven stör lektionen med kan tas bort av eleven (till exempel energisnus).

Skolorna bestämmer själva hur de gör om en minderårig blir fast för användning av nikotinprodukter. Det är viktigt att läraren berättar åt eleven vad som kommer att hända om eleven blir fast i skolan för att ha på sig eller använda nikotinprodukter. Läraren får be om produkten, föräldrarna kontaktas tillsammans med eleven, det görs ofta en anmälan i Wilma till föräldrarna som eleven returnerar senare med föräldrarnas underskrift.

Om en ungdom blir fast av polis för att använda nikotinprodukter får polisen enligt tobakslagen 549/2016 kommentera om användningen till den minderåriga.

Alkohol:

Om en minderårig använder alkohol bär man ofta med sig det dvs. man innehar alltså alkohol. Användning och innehav av alkohol är enligt lagen förbjudet för minderåriga.

Om en elev har med sig alkohol eller narkotika till skolan kontaktas vårdnadshavare, polis och barnskydd. Polisen skall utreda var den minderåriga fått tag på rusmedlet och endast polisen har rätt att förstöra alkoholprodukterna. Det är ofta rektorn som kontaktar vårdnadshavarna och barnskyddet.

Om eleven är starkt berusad och det väcker oro för elevens hälsa skall 112 ringas. Om den minderåriga är berusad skall vårdnadshavarna hämta barnet hem från skolan eller föra till en ungdomsstation eller hälsocentral. Efteråt kan skolan ordna ett diskussionstillfälle med eleven, förälder, läkare, hälsovårdare och kurator varefter situationen kollas upp i ett senare skede. Meningen är inte att straffa utan att hjälpa den minderåriga.

Om polisen möter minderåriga utanför skolan till exempel under veckoslutet och de minderåriga bär på sig alkohol frågar polisen om deras ålder och namn. Därefter vill polisen se vad som finns i deras väskor. Om en ung är berusad och bär med sig alkohol rings föräldrar och polisen ber föräldrar komma efter barnen. Alkoholdryckerna får minderåriga själv hälla ut. Till minderåriga får en förseelse och om den unga är över 15 år döms hen till böter. Hur stora böterna blir beror på hur mycket och hur stark alkohol den minderåriga innehar i stunden. En anmälan till barnskyddet görs om alla som är under 18 år.

Seba har tidigare svarat på frågan om straff för droganvändning som hittas här. Jag kan kort säga att oberoende ålder blir man alltid införd i polisens register om man blir fast för att ha använt droger. Straffbart bruk av narkotika, som man till exempel får om man röker cannabis och blir fast, stannar kvar i registret i två år.

Tack för att du tänker efter när du är i en situation där du tvingas välja 😊

Hälsningar, Kata


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta