Hej,

Tack för din fråga! Vi håller lektioner för ungdomar som behandlar rusmedel och spelande, eftersom vi anser att alla ungdomar ska ha rätt till att få aktuell och faktabaserad information om rusmedel och spelande. Vi tycker att ungdomar har mycket viktig information om dessa ämnen och vi vill därför diskutera med er. Genom att hålla lektioner i skolan når vi största delen av ungdomarna, eftersom skolan är den plats där största delen vistas under dagen. Vi tycker att som ung har man rättighet att uttrycka sin åsikt och diskutera med en pålitlig vuxen. Eftersom alla unga inte kanske har en vuxen att diskutera med, vill vi erbjuda den möjligheten på våra lektioner.

Vi jobbar för att förebygga problem i samhället som kan uppkomma i samband med rusmedelsanvändning och spelande. Det som driver vår verksamhet är tanken om att alla unga är kababla att göra val i livet och inse hur de egna valen påverkar ens framtid, ens välmående och människorna omkring en. Vi vill att ni unga ska må bra och ha en trygg uppväxt, och därför vill vi sporra er att tänka själv på vilka saker som ökar ert välmående i vardagen och vilka saker som kanske påverkar ert välmående negativt. Fastän det finns saker i ens egen bakgrund man inte kan ändra på, har vi alla möjlighet att påverka vår framtid genom olika livsval. Vi vill stöda er unga i att hitta en balanserad vardag så att ni mår bra och orkar med livets motgångar, samtidigt som ni ska få ha det roligt. Slutligen är det ni unga som är specialister i att vara tonåring och vi vuxna kan inte veta på vilka sätt vi kan hjälpa er ifall vi inte frågar er åsikt om saken först.

Hoppas det här svarade på din fråga.

Ses i skolan!
XX Melissa


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta