Hejsan!

Det här är en intressant fråga. Det beror förstås också på vad du menar med att cannabis blir lagligt. Ämnets lagliga ställning kan förändras på flera olika sätt: Det kan vara frågan om depenalisering, avkriminalisering eller legalisering.

Depenalisering betyder att bruk och innehav av cannabis förblir förbjudet, men inte längre är straffbart (på samma sätt som det t.ex. är förbjudet, men inte straffbart, att cykla utan cykelhjälm).

Avkriminalisering brukar betyda att bruk och innehav av en begränsad mängd cannabis inte längre är olagliga/straffbara, däremot förblir t.ex. import, tillverkning och försäljning av cannabis olagligt.

Legalisering brukar betyda att bruk, innehav, tillverkning och försäljning av cannabis blir lagliga.

Tillverkningen och försäljningen regleras dock på olika sätt, precis som tillverkningen och försäljningen av alkohol och tobak regleras. Det är dessutom olagligt att sälja och köpa cannabis utanför den lagliga, reglerade marknaden. Om cannabis legaliserades i Finland, skulle försäljningen ha en åldersgräns, precis som alkohol och tobak, så cannabis skulle fortfarande vara förbjudet för minderåriga.

Det är förstås helt omöjligt att med säkerhet veta om eller hur cannabis lagliga ställning i Finland förändras i framtiden, då det beror på många olika faktorer både inom och utanför vårt land. Trots att legaliseringen av cannabis i t.ex. Canada och vissa av USA:s delstater fått mycket synlighet i media, är cannabis fortfarande olagligt i största delen av världens länder. Canada och Uruguay är de enda länderna i världen som legaliserat cannabis.

I Europa har Portugal avkriminaliserat bruk och innehav av en liten mängd droger, men försäljning och tillverkning förblir olagligt. I Nederländerna tolererar myndigheterna bruk och innehav av små mängder cannabis och försäljning i coffeeshops som fyller vissa kriterier, trots att dessa är förbjudna enligt lagen. Luxemburg är det första europeiska landet som planerar att legalisera cannabis.

Legaliseringen av cannabis är alltså inte så populärt som det kanske kan framstå i media. Det gäller också Finland: Enligt Alkohol- och narkotikaundersökningen var det år 2014 bara en liten del av Finlands befolkning i åldern 15­─69 som understödde legaliseringen av cannabis. Däremot ställde sig över 40 procent positivt till att depenalisera bruk av cannabis.

Hälsar,

Karin Rantala

utbildningsplanerare

Kannabishanke | 2018-2020


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta