Superviktig fråga! Det finns åldersgränser både för filmer och dataspel av samma orsaker. Åldersbegränsningar berättar inte om hur svårt eller krävande spelet är, utan om att spelet/filmen innehåller material som är eventuellt skadligt för barn och unga. Åldersgränserna underlättar bedömningen av innehållet, är det lämpligt för mej, kan njuta av spelet och inte få mardrömmar eller känslor som inte är ok. De finns till för att skydda barn och unga från att påverkas av innehåll som man inte ännu kan ta till sig och behandla. Förteckningarna 3, 7, 12, 16 och 18 berättar för alla om innehållet är lämpligt eller inte. Åldersgränserna är endast i vissa fall rekommendationer och de berättar inte heller vem ett program riktar sig till. En film med åldersgränsen 7, kan vara lämplig för barn, men innehållet kan likaväl vara riktat till vuxna, så förutom åldersgränser är det alltid bra att tänka på innehållet. Likaväl kan ett spel med åldersbetäckningen 7 vara för svår för en 7-åring.

Filmer, tv-program och digitala spel märks med åldersgräns och innehållssymboler. Barn kan spela ett spel och gå på bio med högre åldersgräns tillsammans med en vuxen. Tillämpningen vid filmer är  +-3 år då det gäller åldersgränserna 7, 12 och 16 år. Vid spel handlar det om rekommendationer vid 3- och 7-år gräns. Gällande spel kan åldern justeras vid 12- och 16-årsgränser och då kan vuxna göra en värdering att man får spela ett spel, även om man är -3 år, men i så fall endast tillsammans med eller under övervakning av en vuxen. Men 18-års åldersgräns har ingen justeringsmöjlighet, den gäller, här kommer lagen emot. Då handlar det om att spelet eller filmen innehåller vuxenmaterial i någon form, alkohol, sex, diskriminering eller pengaspel.

Hejs svejs Annukka


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta