Hej,

Cannabis sido- eller oönskade effekter  beror på många olika saker. Effekterna kan t.ex. vara omedelbara, alltså sådana som uppenbarar sig omedelbart då bruket sker (och kan komma också då man provar på cannabis), eller sådana som uppkommer vid ett mera långvarigt och regelbundet bruk.

Omedelbara oönskade effekter (risk för dessa finns speciellt vid bruk av stora doser och då det är frågan om en oerfaren användare):

  • Sämre koncentrationsförmåga, minne, finmotorik och balans → ökad olycksrisk
  • Ångest, panik, rädslor
  • Vanföreställningar, andra psykotiska symtom, ett förvärrat bakomliggande psykiskt problem
  • Illamående
  • Inåtvändhet

Oönskade effekter av ett långvarigt bruk:

  • Beroende
  • Negativ inverkan på den kognitiva prestationsförmågan, t.ex. på koncentrationsförmåga och minne
  • Psykiska problem: en möjlig förvärring av depression, ångest eller psykoser
  • Passivitet och apati
  • Vid rökning av cannabis: kronisk hosta, lungsymtom, problem i mun och svalg

Lite förenklat kunde man säga att ju långvarigare/mera regelbundet och ju rikligare bruket är, desto större är risken för negativa, oönskade effekter. Också personens ålder påverkar: Ju yngre person det är frågan om, desto större är riskerna kopplade till bruket. Detta beror på att ungas hjärnor fortfarande utvecklas och mognar och cannabisbruk kan störa denna utveckling. Riskerna är också delvis individuella. En del människor har t.ex. större risk för att utveckla beroende eller psykiska problem på grund av ärftliga anlag. Cannabisbruk kan också påverka ens människorelationer på ett negativt sätt, och orsaka problem med skolgång eller studier.

Hälsar,

Karin Rantala

utbildningsplanerare

Kannabishanke | 2018-2020


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta