Olemme saaneet aika monta kysymystä muotoa: “Onko aine X enemmän/vähemmän haitallista kuin aine Y”. Jokaiseen näihin vastaus on oikeastaan sama: Mahdotonta sanoa! Riippuu tilanteesta, ihmisestä, iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta kontekstista, yhteiskunnasta, käytettävän aineen laadusta ja määrästä, aineen yksilöllisistä vaikutuksista, muista nautituista aineista, käyttötavasta, lyhyt- tai pitkäaikaisvaikutuksista ja määrättömästä määrästä muita tekijöitä.  

Edellä mainittujen näkökulmien takia ei vastausta voida siis suoraan antaa. Kannabiksen ja alkoholin vaikutukset ovat nimittäin hyvin erilaisia. Suomessa kaikkein eniten haittoja aiheuttava päihde on ehdottomasti alkoholi. Sen käyttö on hyvin yleistä, sitä on helposti saatavissa ja tämän vuoksi erilaisia alkoholista aiheutuvia haittoja on myös paljon. Yhtälö kaikkien aineiden kanssa on aika suora: Enemmän käyttöä -> enemmän haittoja. Tästä näkökulmasta alkoholi on suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkein haitallisin päihde, koska sitä käytetään eniten. 

Kannabiksen lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset ovat huonommin tunnettuja kuin alkoholin, jota on tutkittu todella paljon. Samoin alkoholin haittoja ymmärretään helpommin ja apua on helpompi saada kuin kannabiksesta aiheutuviin haittoihin. Kannabiksen laittomuus aiheuttaa myös omia haittojaan ja hankaloittaa avun hakemista. Yksilölle kannabis siis aiheuttaa monin tavoin enemmän haittoja kuin alkoholi, mutta tämä on tosiaan yksilöllistä.

Eri aineiden haittojen vertailu on oikeastaan aika päätöntä. Mikä tahansa päihde voi olla toista vaarallisempi, mikäli näkökulma valitaan oikealla tavalla. Ainoa todellinen fakta on se, että jokainen päihde aiheuttaa haittoja. Se, mikä on “vähempi” tai “suurempi” haitta on oikeastaan aika epäolennaista.  

– Mikael 

Tiedätkö, mistä ei ainakaan ole haittaa? Jos kerrot meille mielipiteesi vastauksestamme? 

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta