Jopas on kysymys. Pakko heti alkuun sanoa, että tässä vastauksessa ei varmasti esiinny kaikki teoriat, miten mielipiteet rakentuu. Se kun ei ole mitenkään yksinkertainen yhtälö. Mutta yritetään nyt hiukan avata tätä muutamasta eri näkökulmasta.

Ihmisten mielipiteet muuttuu koko elämän aikana ja voi vaihdella nopeastikin. Mielipiteet päihteiden käyttöä kohtaan voivat siis hyvinkin muuttua. Mielipiteet peilaa ihmisen asenteita, jotka on jo vähän pysyvämpiä ja arvoja, jotka on asenteitakin pysyvämpiä.

Mielipiteet muodostuvat, ihmisiä kun ollaan, vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oma kasvuympäristö on tärkein meidän asenteisiin ja arvoihin vaikuttava tekijä. Eli kaikkien mielipiteittemme perustana on omat vanhempamme ja ne ihmiset, joiden kanssa olemme lapsuuttamme viettäneet.

Nuoruudessa ihmiset ottavat etäisyyttä omiin vanhempiin, jolloin nuoren oma arvo, asenne ja mielipidemaailma alkaa syntymään. Tässä vaiheessa erityisen tärkeitä ovat kaverit, joista tulee tärkeitä mielipidevaikuttajia. Samaan aikaan myös muut ulkopuoliset tekijät, kuten media, alkavat vaikuttamaan enemmän ja enemmän mielipiteisiin, ja myös asenteisiin.

Nuorten aikuisten arvomaailma on jo varsin vakiintunutta, mutta mielipiteet vaihtelevat toki edelleen. Kysyttäessä aikuiset vastaavat, että mielipiteisiin vaikuttaa eniten perhe ja ystävät ja toiseksi eniten media. Se, miten paljon mikäkin asia vaikuttaa mielipiteisiin riippuu myös paljon ihmisestä. Vahva itsetunto esimerkiksi “suojaa” ulkopuolisilta vaikutuksilta, kun omista mielipiteistä uskalletaan pitää kovemmin kiinni.

Nykyisin “media” sisältää myös sosiaalisen median, mutta oikeastaan se pitää kyllä nostaa omaksi vaikuttajaksi. Sekä nuoret että aikuiset viettävät niin paljon aikaa somessa, että pakostakin se vaikuttaa mielipiteisiin. Somevaikuttajat ja heidän sanomisensa ovat nuorille parhaimmillaan yhtä tärkeitä mielipidevaikuttajia kuin omat kaverit, jopa vaikuttavampia.

Suoraan päihteisiin liittyviin mielipiteisiin vaikuttaa myös moni muu tekijä. Perhe on tärkein vaikuttaja, kaverit toiseksi tärkein, mutta muitankin vaikuttimia on. Esimerkiksi päihdeasenteisiin vaikuttaa paljonkin ihmisen ikä, persoonallisuuspiirteet, mahdolliset mielenterveyden häiriöt, muut sairaudet ja harrastukset.

– Mikael&co

Teorioiden mukaan päihteiden käyttöön ei vaikuta se, jos annat meille palautetta!

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta