Päihteiden käytön aloitussyitä on varmasti lähes yhtä paljon kuin päihteiden käytön aloittajia. Jokaisella on omat syynsä aloittaa päihteiden käyttö. Muutamia yleisimpiä syitä voidaan kuitenkin listata.

Nuoruuteen kuuluu kokeilunhalu, uusien asioiden kokeilemine, kapina ja rajojen rikkominen. Joillain päihteiden käytön aloitus onkin pääasiassa kokeilemista. Halutaan tehdä jotain sellaista, mikä “kuuluu aikuisuuteen” ja on kiellettyä. Rajoja toki koetellaan nuoruudessa muillakin tavoilla kuin päihteillä, mutta ne voivat olla yksi tapa.

Sosiaaliset syyt ovat varmasti suurin syy päihteiden käytön aloittamiseen. Päihteitä käytetään, koska kaverit käyttävät ja halutaan kuulua joukkoon. Usein voidaan kokea myös sosiaalista painetta käyttää päihteitä, vaikka ei itse haluaisikaan. Ylipäätään sosiaalisuus on yleisin syy käyttää päihteitä, joten on luonnollista, että myös aloittaminen tapahtuu yleensä kavereiden takia.

Joskus päihteiden käyttö aloitetaan, jotta päästäisiin eroon pahasta olosta. Huolia ja murheita yritetään turruttaa päihteillä ja näin päästä eroon pahaa oloa. Päihteiden käyttö ei tietenkään paranna huonoa oloa, pikemminkin päinvastoin, mutta silti se voi olla yksi syy päihteiden käytön aloittamiseen.

Joskus päihteiden käytön aloittamiseen ei edes liity mitään varsinaista syytä. Se on vain “normaalia” toimintaa omassa lähiympäristössä. Jos omassa suvussa ja kaveripiirissä päihteiden käyttö on runsasta ja yleistä, niin sen voidaan ajatella kuuluvan normaaliin arkeen. Tässä tapauksessa voi olla vaikeaa edes ajatella päihteiden käyttöä valintana. Se on ihan yhtä normaalia kuin syöminen.

– Mikael

Hyvä syy aloittaa palautteen antaminen vastauksestamme on se, että voisimme kehittää vastauksistamme parempia! 

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta