Hejsan!

Vilken svår fråga! Egentligen så kunde jag ju skylla endast på vår riksdag, men det finns nog mycket annat som styr sådana frågor som åldersgränser.

FN:s konvention om barnets rättigheter är en universell norm, som sätter barnets intressen i första rummet och kräver att lagstiftning som främjar rättigheterna utarbetas.

Alla barn har samma rättigheter. De grundar sig på följande principer: 

  • Barn får inte diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid beaktas.
  • Barn har rätt till liv och till utveckling.
  • Barnets åsikt ska respekteras.

Rusmedel är skadliga för allas hälsa men extraskadliga för unga som ännu utvecklas. Hjärnan lär ju utvecklas från barndomen tills man är en god bit över 20 år.

Tanken med åldersgränserna i Finland är att skydda. En viss sak, ett visst ämne eller ett fenomen kan vara till fara för en växande ung person och hens utvecklande hjärna. Tanken är att förhindra skador på vårt mest värdefulla ”kapital”, alltså hjärnan.

Alkohol, tobak och spel om pengar har enligt lagen en åldersgräns på 18 år. Åldersgränser är ett effektivt verktyg som praktiskt taget används av nästan alla europeiska länder. Saker som visar sig vara effektiva införs i lagar.

I praktiken bestämmer inte en enskild människa om lagar. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för förebyggande rusmedelsarbetet. Juridiska frågor förbereds i ministeriet och sedan beslutar riksdagen, som det högsta lagstiftande organet. Liknande logik styr till exempel åldersgränserna för filmer och digitala spel.

I de flesta länder finns det en laglig ålder för att köpa alkoholhaltiga drycker. I många länder gäller åldersgränsen inte bara för köp utan också för alkoholkonsumtion, innehavande eller förmedlande av alkohol. Det här med alkoholkonsumtion har också och göra med olika kulturer och länder. I Europa varierar åldersintervallet vanligtvis från 16 till 20 år. Den vanligaste åldersgränsen för alkohol i världen är 18, men i USA är åldersgränsen 21.

18 års åldersgränsen för att inneha alkohol och nikotinprodukter hänger ihop med att man som 18-åring är myndig och har överlag ansvar och frihet att leva ett självständigt liv. Sen när det gäller alkoholdrycker över 22 % så gäller åldersgränsen 20 i Finland, vilket förmodligen motiveras genom skadereducerande, dvs. styra drickandet till mindre starka drycker (även om det i Finland är tillåtet att lagligt dricka alla alkoholhaltiga drycker på restaurang sedan man fyllt 18 år).

Hälsar,
Minna

Nu är det din tur 🙂 Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta