Hej och tack för din fråga! Vi på Buenotalk jobbar på EHYT ry och håller på med förebyggande rusmedelsarbete. Vi skapar innehåll gällande rusmedel och strävar till att förebygga skador med att dela information. 

Vårt mål är att nå ungdomar från 13 år uppåt men innehållet passar alla, också mommo och mofa. 

Ju mer du vet, desto färre tror du. Vi erbjuder information och råd om rusmedel, spelande och välmående. Vårt material är menat som stöd och information då du gör egna beslut i ditt liv.

Vi vill uppmuntra att tänka på din egen och andras använding av rusmedel. Vi hoppas på att dela mycket bra information som kanske får dig att göra smarta val i fortsättningen 😉

Slutligen är det du själv som gör beslutet vad du tänker om rusmedel.  

Fråga oss vad som helst gällande rusmedel eller annat och följ oss på Instagram, Tiktok och Youtube!

Mvh, Sebastian


Ge gärna feedback! Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta