Onko kannabiksen polttaminen haitallista älykkyydelle? Tyhmentääkö kannabis? Tämä kysymys herättää paljon keskustelua ja tutkimusta. Tutkimukset viittaavat siihen, että pitkäaikainen kannabiksen käyttö voi vaikuttaa aivojen toimintaan ja kognitiivisiin kykyihin. Erityisesti huolta herättää sen vaikutus oppimiseen, muistiin ja keskittymiseen.

Katso video: tyhmentääkö kannabis?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkäaikainen kannabiksen käyttö voi aiheuttaa haasteita oppimisessa ja muistissa. Ihmiset, jotka käyttävät kannabista pitkään, saattavat kokea vaikeuksia muistaa asioita tai oppia uutta tietoa. Lisäksi keskittymiskyky saattaa heikentyä. Vaikka nämä vaikutukset eivät välttämättä ilmene kaikilla käyttäjillä, on syytä huomata, että ne voivat vaihdella yksilöittäin.

Toinen merkittävä löydös on, että pitkäaikainen kannabiksen käyttö saattaa johtaa pienempään hippokampuksen tilavuuteen aivoissa. Hippokampus on keskeinen aivojen osa, joka liittyy muistiin ja oppimiseen. Pienempi hippokampuksen tilavuus voi vaikuttaa kykyyn muodostaa uusia muistoja ja oppia uutta tietoa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä, ja monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, miten kannabis vaikuttaa yksilön älykkyyteen ja kognitiivisiin kykyihin. Esimerkiksi käytön määrä, käytön kesto, käytön aloitusikä ja yksilön geneettiset tekijät voivat kaikki vaikuttaa siihen, miten kannabis vaikuttaa aivoihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka kannabiksen polttamisen ja älykkyyden välillä ei ole suoraa yhteyttä, pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa haasteita oppimisessa, muistissa ja keskittymisessä. On tärkeää harkita näitä riskejä ennen kannabiksen käytön aloittamista ja hankkia tietoa siitä, miten se voi vaikuttaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Mikäli asia kiinnostaa, voit lukea lisää tutkimuksista alta. Löydäkset osoittavat, ettei suoraa yhteyttä älykkyysosamäärään ole, mutta yhteyksiä kognitioon ja muistiin löytyy.

Are IQ and educational outcomes in teenagers related to their cannabis use? A prospective cohort study – PMC (nih.gov)

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2021.21060664

Kerrohan myös meille, mitä olit mieltä tästä vastauksesta

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta