Moikka ja kiitos kysymyksestä! Kysyt kumpaa käytetään enemmän Suomessa, subuu (Subutex) vai pirii (amfetamiini)? Juuri ilmestynyt THL:n ”Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022” tämänkin asian meille onneksi kertoo! 🥳 Alla olevasta taulukosta voit tutkailla eri aineiden elinikäisprevalenssit, eli siis esiintyvyys.

Yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat yleistyneet väestössä vuoden 1992 kuudesta prosentista 29% vuonna 2022. Toiseksi yleisintä (8 %) on rauhoittavien, uni- ja kipulääkkeiden käyttö ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin, mikä näyttää vuoden 2014 jälkeen jonkin verran yleistyneen. Muut huumeet jäävät vuonna 2022 korkeintaan 7% väestöosuuksiin. Näistä yleisimpinä ovat stimulantteihin kuuluvat amfetamiini ja ekstaasi/MDMA.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022 : Suomalaisten huumekokeilut yleistyvät, asenteissa ja mielipiteissä isoja muutoksia (julkari.fi)

Ekstaasin, amfetamiinin ja kokaiinin lisäksi metamfetamiinia kokeilleiden osuus on kasvanut. Vuonna 2022 metamfetamiinia oli joskus elämänsä aikana kokeillut 2,7 prosenttia suomalaisista, kun vuonna 2018 vastaava osuus oli 1,8 prosenttia. Jonkinasteista yleistymistä viimeisen neljän vuoden aikana on havaittavissa monien muidenkin aineiden kohdalla.

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet 1990-luvulta lähtien ja vuotistuhannen vaihteen jälkeen edelleen yleistyneet. Näin on tapahtunut myös edellisen mittauskerran jälkeen vuosien 2018 ja 2022 välillä.

Jos palataan esittämääsi kysymykseen, kumpaa käytetään enemmän ”subuu” vai ”pirii”, niin vastaus on yksimielisesti pirii, eli amfetamiinia.

-Seba

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta