Huumausaineet, tuttavallisemmin huumeet ovat aineita, valmisteita ja kasveja, jotka määritellään huumausaineasetusten mukaan, ja joihin kuuluvat mm. kannabistuotteet, keskushermostoa lamaavat aineet, kiihdyttävät stimulantit ja hallusinogeenit. Huumausaineiden määrittelyyn vaikuttavat kansalliset lainsäädännöt ja YK:n yleissopimukset. Sopimukset ratifioineet maat saavat kuitenkin jonkin verran säädellä omaa huumausainepolitiikkaansa, jonka vuoksi esimerkiksi huumeiden hallussapidon rangaistavuudella on maiden välillä eroja.

Huumeita valmistetaan mm. synteettisesti kemiallisista raakaineista (esim. amfetamiini ja sen johdokset), tai niitä voi valmistaa kasveista esim. kannabiksen, kokaiinin ja heroiinin tapauksessa. Synteettisiä huumeita valmistetaan laboratorioissa tai ihan kotona, esimerkiksi asuntoautossa (Breaking bad -viittaus). Muuntohuumeet tai design-huumeet ovat puolestaan huumausaineiden erilaisia kokeellisia muunnoksia, joita saadaan alkuperäisen aineen kemiallista rakennetta muokkaamalla. Muuntohuumeet eroavat huumausaineista siten, että ne eivät ole vielä valvonnan piirissä, eikä niitä ole luokiteltu huumausaineiksi alkuperäisissä huumausainesopimuksissa.

Synteettiset huumeet sisältää eri kemikaaleja, joita kuljetetaan esimerkiksi Kiinasta ja Venäjältä eri reittejä pitkin Keski-Eurooppaan ja Suomeen. Viranomaisten on hankala pysyä valmistusaineiden perässä, sillä niitä käytetään myös täysin laillisiin tarkoituksiin.

Huumausaineet ovat olleet kotimaassa yleinen puheenaihe, sillä niistä johtuvat kuolemat ovat olleet nousussa. 2021 huumeisiin kuoli 287 henkilöä, joista valtaosa oli tapaturmaisia myrkytyksiä. Tyypillinen yliannostuskuolema johtuu huumeiden ja lääkeaineiden yhteiskäytöstä, jossa huumausaine ylittää elimistön kyvyn metaboloida aine, jolloin se aiheuttaa myrkytystilan. Suomessa yleisin syy huume- ja lääkekuolemille on buprenorfiini-niminen opioidi, joka yleensä nukkuessa lamaa hengityksen, jolloin käyttäjä menehtyy.

Mikäli aihe jäi vielä mietityttämään, tässä hyvä video huumeisiin liittyen:

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta