Kouluterveydenhoitajalla on yleensä vaitiolovelvollisuus potilassuhteessaan oppilaiden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että hän ei saa ilman oppilaan suostumusta jakaa terveyteen liittyviä tietoja kolmansille osapuolille. Kuten oppilaan vanhemmille, ellei kyseessä ole välitön vaara oppilaan terveydelle tai turvallisuudelle.

Tupakointi on terveyteen liittyvä asia. Jos oppilas keskustelee kouluterveydenhoitajan kanssa tupakoinnistaan, terveydenhoitajalla on edelleen velvollisuus kunnioittaa oppilaan yksityisyyttä ja pitää nämä tiedot luottamuksellisina. Ellei ole todellista vaaraa oppilaan terveydelle tai turvallisuudelle. Esimerkiksi jos terveydenhoitaja arvioi, että oppilaan terveys on vaarassa tupakoinnin seurauksena ja että vanhempien tietoja tarvitaan asian ratkaisemiseksi, hän voi harkita ilmoittamista vanhemmille.

Kuitenkin monissa maissa ja jurisdiktioissa lainsäädäntö voi vaihdella, ja joissakin tapauksissa kouluterveydenhoitajat voivat olla velvollisia ilmoittamaan vanhemmille tietyistä terveysongelmista, kuten päihteiden väärinkäytöstä, ilman oppilaan suostumusta. Tämä voi vaihdella myös oppilaan iän ja kypsyyden mukaan.

On tärkeää, että oppilaat tuntevat oikeutensa ja rajoituksensa terveydenhuollon tilanteissa koulussa. Jos oppilas haluaa keskustella terveyteen liittyvistä huolistaan kouluterveydenhoitajan kanssa, on suositeltavaa selvittää etukäteen, mitä tietoja terveydenhoitaja voi jakaa ja millaisissa tilanteissa. Tämä auttaa luomaan luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin, joka kannustaa oppilaita hakemaan tarvitsemaansa apua ja tukea.

Eli vastaus kysymykseen, onko kouluterveydenhoitajalla vaitiolovelvollisuus? Yleensä.

Ois kiva, jos kerrot viel palautteen <3 -> Kerro mitä mieltä olit videosta.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta