Tack för din fråga och jag hoppas att du får mer info från mitt svar. Temat är viktigt och du har alldeles rätt i när du tvivlar på användningens bra sidor och visst har användningen konsekvenser. Cannabisen och kokainet som du nämner är ganska annorlunda droger men klassas båda till gruppen olagliga droger. Människor använder droger främst för att de känner något positivt när de är höga på drogen men tänker sällan på riskerna och konsekvenserna som användningen kan medföra. Upplevelserna hos människor är väldigt personliga, det är viktigt att komma ihåg, och det finns alltid någon orsak bakom användningen. Rusmedel används ofta för den orsaken att känna gemenskap med andra. Cannabisen kan skapa en känsla att vi gör något tillsammans på fritiden. Men om du inte vill göra samma så stå på dig och säg nej.

Jag börjar med att kort skriva om kokainets negativa effekter på kroppen (som du frågade om) och går senare in på cannabisen. En lite faktabit: cannabisen är den vanligaste drogen i Finland. Kokain stimulerar centrala nervsystemet i hjärnan. Personen som använder kokainet upplever sig vara piggare, tuffare och oövervinnlig. Önskade effekterna av kokainet känner man inte direkt av utan det kan slå på 20-40 minuter efter dosanvändningen. Detta kan leda till att personen snabbt tar en eller två doser till för att känna något och kanske i värsta fall får en överdos.

De negativa effekterna av kokainet kan vara irritation, ångest, paranoida föreställningar, sömnbrist för att nämna några. Ju mer man använder kokainet, desto högre växer riskerna för akuta risker. Dessa kan vara bland annat hjärtmuskelinflammation, hjärninfarkt eller andningsförlamning. Kokainet är psykiskt beroendeframkallande dvs. personen blir begeistrad av de positiva effekterna och vid ett totalt användningsstopp kan personen känna depression och paranoida tankar.

Cannabisen (THC) fastnar i hjärnans cannabinoidreseptorer och effekterna är förlamande. De oönskade effekterna som personen kan känna av rökandet är passivitet, minnesförlust, koncentrationssvårigheter och psykiska störningar. Även reaktionsförmågan och den motoriska koordinationsförmågan försämras varför inte personer som är höga på cannabisen skall hoppa i ratten.

För vissa passar cannabis inte alls utan kan istället för välbehagskänslor slå på oönskade effekter som tröghet, rädslor, ångestkänslor och panik. Andra negativa effekter som man oftast inte kommer att tänka på är hur användning påverkar närstående, som vänner och familj. Användningen kan skapa bråk, tillitsproblem, kolliderande intressen och sorg p g a användningen. Även sexförmågan försämras hos dem som röker regelbundet. Forskning påvisar att så som alkoholanvändning påverkar även cannabisen ungas utveckling. Riskerna med rusmedelsanvändning försvinner ändå aldrig oberoende hur ung eller gammal du är.

De önskade känslorna av cannabisanvändningen eller testandet kan vara känslan av välbehag, avslappning och avkoppling från t.ex. stress i skolan eller på jobbet. För de flesta är cannabisen något som sker under en viss period i livet, oftast bland unga vuxna, medan alkoholen är något som kan hänga med hela livet igenom. Vid regelbundet och rikligt bruk vänjer man sig i känslan av välbehag som cannabisen producerar och då kan användningen gå från t.ex. en gång i månaden till varannan vecka, alltså till en mera regelbunden vana. Det är den sköna känslan man är ute efter, ett psykiskt beroende.

Droger är olagliga just av den anledningen att de har konsekvenser. Man vill skydda människor från drogernas skadliga effekter och biverkningar. Dessutom kan de skapa problem för framtiden så som vid yrkesval. Om man är orolig för sin egen eller kompisens användning så finns det förstås hjälp att få som jag länkar i slutet av denna text.

Det är speciellt viktigt att försöka upprätthålla positiva känslor naturligt och inte göra det konstgjort med droger. Det blir jobbigare att skapa känslor naturligt om man vant sig att känna glädje via rusmedlet.

Undvik att bota stress eller negativa känslor med rusmedel. Alla känner press och har det svårt ibland. Det är saker man måste lära sig att leva med. För att upprätthålla goda känslor finns det många olika tips på. Man kan göra saker som man tycker om t.ex. måla, sporta, gå i naturen, umgås med vänner.

Vad får dig att må bra? Det här är en bra fråga att ställa sig själv regelbundet.

Här kommer mina tips till dig som funderar på var få hjälp?

– Våga tala med någon bekant om din oro. Berätta hur du känner dig och vad som gör dig orolig.

– Tala med en närstående vuxen t.ex. kurator, egen lärare eller ungdomsarbetare. För tillfället jobbar många via some kanaler som Teams, Instagram och Snapchatt – Du kan chatta anonymt med en handledare eller psykolog på https://arligttalat.fi/

– Tala överlag om droganvändning med människor för att göra det mindre tabubelagt – Få stöd av andra och material till att sluta https://.kannabishanke.fi/

– Droglänken.fi hittar du mera info och stöd till att sluta – A-klinikstiftelsen erbjuder också stöd (finska) https://a-klinikkasaatio.fi/loyda-apua#paihteet-ja-riippuvuudet

Kämpa på i denna avvikande tid!

Hälsningar, Kata


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta