Tupakointia on rajoitettu viime vuosikymmeninä tupakkalailla ja siihen tehdyillä muutoksilla. Vuonna 2016 voimaan astunut tupakkalaki kieltää tupakoinnin yleisesti käytössä olevissa julkisissa tiloissa, johon lasketaan mukaan myös tietyt ulkotilat.

Voisi siis olettaa tämän perusteella, että lakia säätäneen paikan edustalla tupakointi on kiellettyä.

Yritin löytää lisää tietoa eduskuntatalon tupakoinnille tarkoitetuista paikoista, mutta internetistä löytyvä tieto on tässä asiassa rajallista. Voisi kuitenkin olettaa, että tupakointi on sallittua joissain ulkotiloissa eduskunnan alueella, mutta lähtökohtaisesti eduskuntatalon edessä tupakointi on kiellettyä.

Emma

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta