Moikka!

Kiitos kimurantista kysymyksestä! Tämä aiheutti kahvihuoneessamme valtavasti pohdintoja, koska yksiselitteistä vastausta tähän ei ole. Varaudu pitkään vastaukseen 🙂

Alkoholia käytetään eniten Tunisiassa, Eswatinilla ja Malediiveilla (WHO, Global status report on alcohol and health 2018.

Nämä tilastot kyllä vaihtelevat – toisten lähteiden mukaan kärkipaikkaa pitävät Moldova, Valkovenäjä ja Liettua.

Tupakkaa taas kulutetaan eniten henkilöä kohden Kiribatilla, Naurulla sekä Kreikassa (WHO:n vuoden 2016 tietojen mukaan).

YK:n huumevirasto kerää tietoa vuosittain jäsenvaltioiltaan laittomien päihteiden käytöstä:

  • n. 271 miljoonaa ihmistä käytti huumeita vuonna 2017
  • määrä näyttäisi olevan kasvussa, mutta osaltaan sitä selittää globaali väestön kasvu
  • erityisesti opiaattien käyttö kasvoi Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, kun taas kannabiksen käyttö Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa
  • synteettisten huumeiden nopea lisääntyminen sekä reseptilääkkeiden ei-lääketieteellisen käytön nopea yleistyminen vaikuttavat tähän myös

Eli selkeitä listauksia laittomien päihteiden kokonaiskäytöstä maittain ei löydy – se olisi myös poliittisesti melko tulenarkaa.

YK:n asiakirjoissa maailman valtiot sopivat yhdessä, mitkä aineet luetaan täysin laittomiksi, mitkä kontrolloitaviksi (esim. lääke- ja tutkimuskäyttöön sallituiksi) ja mitä taas ei säännellä kansainvälisin sopimuksin. (Koska uusia synteettisiä päihteitä kehitetään niin lujaa vauhtia, sääntely ei yleensä aivan pysy perässä).

Käytännössä eri maiden ja kulttuureiden välillä voi olla suuria eroja siinä, minkä aineiden käyttö ja minkälainen käyttö luetaan osaksi normaalia elämää ja ravitsemusta, mikä taas lääkkeeksi ja mikä päihteeksi. Esimerkiksi oopiumtuotteita käytetään yleisesti itselääkintään (vatsavaivat tai raskas fyysinen työ) jopa lapsille maissa, joissa oopiumia tuotetaan ja joissa ei välttämättä ole muita lääkkeitä tai edes riittävästi puhdasta vettä ja ravintoa saatavilla . Toinen esimerkki on kokapensaan lehtien pureskelu, joka voi olla tietyillä alueilla latinalaisessa Amerikassa hyvinkin yleistä. Tällöin käytön tarkoitus ei ole päihtyä.

Asia joka on hyvä huomata on, että suuresta osasta maailman maita ei ole luotettavaa tietoa saatavilla.

Lisäksi on paljon maita, joissa päihteiden käyttöä ei haluta raportoida siihen liittyvän stigman takia. Yleistä esimerkiksi on, että terveydenhuollossa ei kirjata että tapaturman, sairauden tai kuoleman taustalla on päihteidenkäyttö. Tai että tietoa on olemassa tutkijoilla, mutta sitä ei haluta viestiä ulospäin. Päihteiden käytöstä saa erilaisen kuvan riippuen siitä, kysytäänkö päihteiden käytöstä suoraan ihmisiltä ja mitä sanamuotoja kysyessä käytetään, arvioidaanko sitä sairaanhuollon tai lainvalvonnan rekisteriaineistosta, vai tutkitaanko esim. huumeainejäämiä jätevesistä.

Erilaisia tilastoja saadaan myös siitä riippuen kysytäänkö: onko koskaan elämänsä aikana käyttänyt, kuinka usein käyttää, vai katsotaanko maan kulutuksen kokonaismääriä (kuten yllä puhdasta alkoholia).

Laillisia päihteitä tarkasteltaessa on hyvä huomata, että virallinen alkoholin kulutus myyntitilastoista tarkasteltuna ei paljasta kaikkea alkoholinkäyttöä. Esim Etelä-Aasiassa yli puolet kulutetusta alkoholista on ns. pimeää käyttöä.

Tilastoterkuin,

Hanna Heikkilä
osastopäällikkö

ps. Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta