Vaikka nuorten raittius on lisääntynyt ja humalajuominen on vähentynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana, on hyvä muistuttaa väkevien alkoholijuomien nauttimisen aiheuttamista haitoista.

🥂Väkeväksi alkoholijuomaksi lasketaan alkoholijuomat, jotka sisältävät etyylialkoholia enemmän kuin 22 tilavuusprosenttia, mutta korkeintaan 80 tilavuusprosenttia.

🍷Alkoholin, kuten myös muiden päihteiden, käytöstä aiheutuu riskejä. Alkoholin kulutuksen kasvaessa, myös haittavaikutukset lisääntyvät.

🍾Alkoholin käyttöön liittyviä riskejä ovat esimerkiksi kasvanut vaara onnettomuuksiin ja tapaturmiin sekä liiallisen humalatilan aiheuttama alkoholimyrkytys.

#Alkoholi #Viinapää #Nuoret # Storytime #StorytimeSuomi

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta