Tähän on tavallaan yksinkertainen vastaus, joka ei oikeastaan kerro mitään :D. Vuonna 1995 Suomen liittyessä Euroopan Unioniin, kiellettiin nuuskan myynti EU-säädösten mukaan. Nuuskan myynti on nimittäin koko EU-alueella kielletty WHO:n suosituksesta. Ruotsi on tähän ainoa poikkeus, sillä se neuvotteli itselleen erityisluvan nuuskan myyntiin EU:n jäsenneuvotteluissa. Vaikka nuuskan myynti Suomessa kiellettiin, niin itse käyttöä ei samassa yhteydessä kriminalisoitu. Myynnin kielto perustuu siis EU-säädöksiin, ja noudattaa Euroopan Unionin linjaa.

Se, miksi näin on päätetty, onkin mielenkiintoisempi kysymys. Eikä siihen ollenkaan helppo vastata. Ruotsissa nuuskaa saa myydä ja Suomi onkin EU-tasolla nuuska-asiassa hyvinkin ainutlaatuisessa tilanteessa Suomen ja Ruotsin läheisten suhteiden takia. Laivaliikenne Ruotsiin on jatkuvaa ja Pohjois-Suomessa on rajakaupunkeja, joissa ei käytännössä ole rajaa valtioiden välillä. Suomella ei lainsäädännöllisesti ole mahdollista kieltää Suomen kansalaisilta nuuskan ostamista Ruotsissa, jossa sen myynti on sallittua.

Suomessa myös käytettiin nuuskaa ennen vuotta 1995. Oletettavaa oli, että ainakin osa henkilöistä, jotka nuuskasivat, myös jatkaisivat nuuskaamista, vaikka myynti kiellettiin. Sillä, että maahantuonti sallittiin omaan käyttöön, pyrittiin (ja pyritään edelleen) vähentämään rikollista toimintaa ja harmaata taloutta nuuskaan liittyen. Tuonnin sallimisella pyrittiin siis vähentämään haittoja, joita esimerkiksi rikollisuus olisi tuonut.

Tiivistetysti voisi siis sanoa, että myyminen on laitonta, koska se on koko EU:n tasolla laitonta nuuskan terveyshaittojen takia. Maahantuonti omaan käyttöön taas on sallittua, koska sillä pyritään vähentämään rikollisuutta ja harmaata taloutta. Tämä on tietysti hyvinkin yksinkertaistettu kuva. Nuuskaan liittyy paljon erilaisia EU-säädöksiä ja eri maiden lakeja, joiden perustelut eivät aina ole kovin helposti saatavissa. On siis helpompi vastata kysymykseen mitä laki sanoo kuin miksi se sanoo niin 😀.

– EU arkistojen kätköihin kadonnut Mikael

Meille palautteen antaminen on myös EU:n säädöksissä sallittu! 

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta