Opetusministeri Jussi Saramon mukaan kiusaaminen on nyt harvinaisempaa kuin koskaan 2000-luvulla. Uskoisko tuota? Onko kiusaajat nyt siis tauolla vai tapahtuuko se vaan niissä paikoissa, minne isoveljen valvoma silmä ei yllä?

Vaikka kiusaaminen kouluissa olisikin nyt vähäisempää poikkeustilanteesta johtuen, tapahtuu tätä yhä muualla. Tämän voi lukea jo ihan vaan lehtien otsikoista. Jokaisen vastuulla onkin toimia ylimääräisenä silmäparina ja käräyttää jokainen kiusaamistilanne, tapahtui se sitten kadulla, kotona, WhatsApissa tai netin syvimmissä syövereissä. Tilanteen löydettyä tulee myös toimia ja tehdä asialle jotain.

Kiusaamisen kitkeminen on yhteistyötä

Asia, mitä ei aina tule ajatelleeksi on se, kuinka helposti kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tuolloin se on poliisiasia. Vastuu puuttumiseen ei kuitenkaan koskaan ole vain yhden ihmisen hartioilla. Tässä on kyse suuresta yhteistyöstä kaikkien kesken. Helpoin tapa auttaa kiusattua on kertoa siitä eteenpäin. Tilanteen ratkominen on aikuisen ja ammattilaisten vastuulla.

Viivapiirros meemihahmosta, joka osoittaa sormella.
Mietityttääkö jokin sua? JÄTÄ MEILLE KYSYMYS WWW.BUENOTALK.FI/KYSY, NIIN VASTATAAN SULLE.

Yksinkertaistettuna meillä on kiusaaja, kiusattu, valtava määrä kenttäsotilaita sekä kenraalit. Kenraalit ovat tässä skenaariossa nyt ne aikuiset, joilla on työkalut kiusaamisen lopettamiseen. Kenttäsotilaita ovat sitten kaikki muut, paitsi kiusaaja ja kiusattu. Kenttäsotilaiden homma onkin se kaikkein tärkein, eli raportoida joka ikisestä kiusaamistilanteesta eteenpäin, jotta ylempi porras saa asian tiedokseen ja ottaa se työn alle.

Aikuisilla on ehkä työkalut kiusaamisen estämiseen, muttei mitään hajua missä ja miten se kiusaaminen tapahtuu.

Kaikilla on oma tehtävänsä

Hallitus on juuri julkaissut uusia toimenpiteitä koulukiusaamisen kitkemiseksi, mikä on aivan mahtava juttu. Mikään näistä ei kuitenkaan onnistu ilman jokaisen apua. Jokaista kenttäsotilasta tarvitaan skouttaamaan ja etsimään niitä pirulaisia, jotka muita kiusaavat. Kun sellainen löytyy, tulee hänet ilmiantaa. Ilmiantamisen jälkeen tilannetta seurataan, kunnes jotain alkaa tapahtua. Jos mitään ei tapahdu, tulee tästä ilmoittaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan… kunnes muutoksia alkaa tapahtumaan.  

Hallituksen julkaistujen linjamuutosten myötä pyritään lisäämään koulun henkilökuntaresursseja sekä lisäämään entisestään eri ammattialojen yhteistyötä. Tähän kuuluvat mm. koulupsykologit, nuorisotoimi sekä poliisi.

Rehtorien ja opettajien valtuuksia puuttua eri kiusaamistilanteisiin laajennetaan lakimuutoksilla. Heille annetaan siis enemmän oikeuksia puuttua. Jatkossa esimerkiksi kiusaajalta voidaan evätä opiskelu kahdeksi päiväksi. Kotiin pääsemisen sijaan, hän viettää ajan oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. Kuulostaa ihan hyvältä? Tästä ei kuitenkaan ole mitään iloa, jos ei kiusaajaa saada kiinni.

Onko poliisin apu vasta viimeinen oljenkorsi kiusaamiseen puuttumiseen?

Yksi tärkeimpiä seikkoja linjamuutoksessa on lisääntyvä yhteistyö poliisin kanssa. Monelta saattaa mennä nimittäin ohi se pieni seikka, että usein kiusaamistilanteessa täyttyy joku rikoksen tunnusmerkki. Kiusaamista tapahtuu eri tavoin, joten se voi myös täyttää usean eri rikoksen tunnusmerkit.

Videolla heidi kertoo, kuinka lopulta poliisi sai todella pitkään jatkuneen kiusaamisen loppumaan

Tässä rikosuhripäivystyksen sivuilta lainattu lista esimerkeistä, jollon kiusaaminen on rikos:

 • Kotirauhan rikkominen tai törkeä kotirauhan rikkominen
  kiusaaja häiritsee kiusattua kotirauhan suojaamassa paikassa, kuten kiusatun kotona tai kotipihalla. 
 • Viestintärauhan rikkominen 
  kiusaaja häiritsee kiusattua lähettämälle hänelle toistuvasti viestejä tai soittamalla kiusatulle. 
 • Salakuuntelu tai salakatselu 
  kiusaaja kuuntelee tai katselee teknisellä laitteella kiusattua ilman tämän lupaa. 
 • Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen tai törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen 
  kiusaaja toimittaa lukuisten ihmisten saataville tietoja kiusatun yksityiselämästä. Teolla aiheutetaan kiusatulle vahinkoa tai kiusattuun kohdistuvaa halveksuntaa. 
 • Kunnianloukkaus tai törkeä kunnianloukkaus 
  kiusaaja esittää kiusatusta tiedon, joka ei ole totta ja joka aiheuttaa kiusatulle vahinkoa tai kiusattuun kohdistuvaa halveksuntaa. Myös toisen halventaminen esimerkiksi nimittämällä tai haukkumalla on kunnianloukkaus. 
 • Vapaudenriisto tai törkeä vapaudenriisto 
  kiusaaja estää kiusattua liikkumasta tai eristää tämän ympäristöstä. Vapaudenriistosta on kyse silloin, jos kiusaaja lukitsee kiusatun huoneeseen tai sitoo tämän tai kuljettaa kiusatun jonnekin vastoin kiusatun tahtoa. Vapaudenriistoa on myös yhteydenpidon estäminen. 
 • Laiton uhkaus 
  kiusaaja uhkaa kiusattua väkivallalla tai tappamisella. 
 • Vainoaminen 
  kiusaaja uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla tavalla vainoaa kiusattua niin, että kiusattu kokee pelkoa ja ahdistusta. 
 • Pakottaminen 
  kiusaaja pakottaa kiusatun väkivallan tai uhkauksen avulla sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin. 
 • Lievä pahoinpitely, pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely 
  kiusaaja tekee kiusatulle väkivaltaa tai vahingoittaa hänen terveyttään, aiheuttaa kiusatulle kipua tai saattaa kiusatun tiedottomaan tilaan päihteillä. 
 • Vammantuottamus tai törkeä vammantuottamus 
  kiusaaja aiheuttaa kiusatulle vaikean vamman tai sairauden. 
 • Tappeluun osallistuminen 
  kiusaaja osallistuu usean henkilön tappeluun, jonka seurauksena kiusatulle aiheutuu vaikea ruumiinvamma tai sairaus. 
 • Vaaran aiheuttaminen tai heitteillepano 
  kiusaaja aiheuttaa kiusatulle vakavan hengen tai terveyden vaaran. 
 • Työsyrjintä 
  kiusaaja kohtelee kiusattua syrjivästi tämän rodun, alkuperän, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan vuoksi. 
 • Lievä vahingonteko, vahingonteko tai törkeä vahingonteko 
  kiusaaja hävittää tai vahingoittaa kiusatun omaisuutta. 

Lähde: Rikosuhripäivystys

Milloin kiusaaminen ei ole rikos?

Kun tuota listaa lukee, tulee enemmänkin mieleen: millon kiusaaminen EI ole rikos? Mitä nopeammin asiaan puuttuu, sen parempi. Äläkä siis jää odottamaan että kiusaaminen muuttuu rikokseksi, vaan puutu heti. Koskelan karmeat tapahtumat onkin sitten esimerkki, mihin kiusaaminen pahimmillaan voi johtaa.

Lopuksi vielä meidän kanavan vinkit siitä, miten kiusaamista voidaan ehkäistä.

Koitetaan kaikki tulla toimeen.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta