bueno docs: budin jäljillä

Mihin kannabiksen käyttörikos vaikuttaa? Tämä blogi tulee sisältämään runsaasti erilaista lakisanastoa sekä reippaasti kapulakieltä aka sossukieltä! Eli jos nyt jo rupesi huippaamaan, tämä teksti ei välttämättä ole sinua varten. Toisaalta taas, jos sinua kiinnostaa mitkä ovat seuraukset kannabiksen käyttörikoksesta alaikäiselle ensikertalaiselle, kannattaa ehkä sittenkin jäädä vielä hetkeksi roikkumaan.  

Päätimme tehdä videon nuoria varten, jossa käydään läpi huumausainerikoksen prosessi näin ensikertalaisen kannalta. Miksi ihmeessä? Aihe tuntuu olevan monella hieman hämärä kokonaisuus sekä nuorille itse, että myös ammattilaisten kohdalla. Informaatio on osittain puutteellista, joskus liioiteltua ja joskus väärää.

Videon ajatus olikin suoristaa kaikki mutkat ja tehdä kompakti infopläjäys siitä, mitkä seuraukset ovat, kun alle 18-vuotias jää kiinni ensimmäistä kertaa kannabiksen polttelusta. Emme puhu asian puolesta taikka vastaan, kerromme vaan, miten asiat ovat.  

Kysein video, selvitys tai miksi sitä ikinä haluaakaan kutsua, sai alkunsa nuorten itse meille esittämistä kysymyksistä ja ajatuksista. Tässä blogissa käydään läpi mikä tuo prosessi on ja mitä se mahdollisesti tarkoittaa nuoren tulevaisuuden kannalta. 

Rikosilmoitus – huumausaineen käyttörikos

Kun poliisi saa ilmoituksen alaikäisen nuoren kannabiksen käytöstä (laittomia päihteitä), ja poliisilla on syytä epäillä, että nuorella on ollut vähäinen määrä huumetta hallussaan omaan käyttöön tarkoitettuna, kirjataan tästä rikosilmoitus. Tällöin epäillään siis huumausaineen käyttörikosta. Tästä kirjataan tuolloin rikos- eli R-ilmoitus Poliisiasiain tietojärjestelmään.  

Tapauksesta tehdään aina rikosilmoitus.

Poliisi on myös yhteydessä nuoren huoltajiin joko paikanpäältä suoraan puhelimitse tai keskustelemalla vanhempien kanssa kasvotusten kotiin viennin yhteydessä. Mikäli vanhempia ei tavoiteta, tai nuori antaa väärät yhteystiedot, jää huoltajille asiasta ilmoittaminen seuraavan poliisin vastuulle, joka hoitaa rikosilmoitusasiaa. Poliisi tekee myös asiasta aina lastensuojeluilmoituksen.  

Lastensuojeluilmoitus

Tieto alaikäisen huumausainerikoksesta menee lastensuojeluviranomaiselle, joka hoitaa omaa tehtäväänsä huoltajien ja lapsen kanssa. Lastensuojeluilmoitus ohjautuu joko poliisilaitoksen sosiaalityöntekijälle ensimmäisenä tai lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen. 

Virka-aikainen päivystys tekee asiasta kiireelliset toimenpiteet, mikäli niitä tarvitsee tehdä. Mikäli ei, laki sanoo, että lastensuojeluilmoitus täytyy käsitellä 7 arkipäivän kuluessa sen vireille tulosta. 

Puhuttelu

Poliisi pitää rikosilmoituksen seurauksena puhuttelun, kun nuori jää ensimmäistä kertaa kiinni huumausaineen käyttörikoksesta. Puhuttelussa nuori saa huomautuksen. Puhutteluun kutsuttavan on kuitenkin oltava yli 15-vuotias, koska sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, jolloin heidän tapauksensa hoitaa lastensuojeluviranomainen. 

itä-uudenmaan poliisilaitoksen puhutteluhuone.

Puhutteluun osallistuu nuori itse, hänen huoltajansa, poliisi sekä sosiaalitoimen edustaja. Puhuttelussa käydään läpi nuoren elämään, arkeen, kouluun, vapaa-aikaan, päihteiden käyttöön ja ennen kaikkea tapahtuneeseen huumausaineen käyttörikokseen liittyviä asioita.   

Puhuttelun aikana tehdään arvio siitä, onko nuorella tarvetta jollekin palvelulle esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspuolella. Nuorelle kerrotaan tahoista, jotka tarjoavat tukea päihteiden käyttöön liittyen.

jos aihe kiinnostaa, voit kysyä meiltä jotain anonyymisti täältä.

Puhuttelu syyttäjän kanssa

Mikäli nuori syyllistyy huumeiden käyttörikokseen toistamiseen, menee rikos tuolloin syyttäjälle, joka pitää nuorelle puhuttelutilaisuuden. Puhuttelun jälkeen syyttäjä päättää jätetäänkö asiassa syyte nostamatta, jolloin nuorelle annetaan huomautus. Syyttäjä voi myös päätyä nostamaan syytteen tai antamaan nuorelle sakon eli rangaistusvaatimuksen.  

Näihin päädytään silloin, jos nuori ei saavu tilaisuuteen tai muutoin ilmenee, ettei toimenpiteistä luopuminen ole tarkoituksenmukainen ratkaisu. Nuoren osalta sakkorangaistus on aina viimesijainen asia. Puhuttelun tarkoitus on pyrkiä siihen, että nuori miettisi omaa käyttöään ja niitä tilanteita vastaisuudessa. 

syyttäjä astuu yleensä kuvaan kun nuori on jäänyt toisen kerran kiinni huumausainerikoksesta.

Merkintä – huumausaineen käyttörikos

Huumausaineen käyttörikoksesta kirjataan aina rikosilmoitus poliisiasian tietojärjestelmään ja jos teosta määrätään sakkorangaistus, niin siitä kirjataan tieto oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sakkorekisteriin.  

Käyttörikoksen tiedot poistetaan poliisiasiain tietojärjestelmästä (PATJA) viiden vuoden kuluttua siitä, kun asia on siirretty syyttäjälle. Rikoksen tekohetkellä alle 15-vuotiaan tiedot poistetaan hänen täytettyään 18 vuotta, ellei hän 15 vuotta täytettyään ole syyllistynyt uuteen rikokseen.  

Huumausaineen käyttörikoksen tiedot näkyvät turvallisuusselvityksellä (jonka tietyt koulut ja työpaikat tekevät) siihen saakka, kunnes tiedot poistuvat poliisiasiain tietojärjestelmästä. 

Turvallisuusselvitys

Työntekijän ja opiskelijan hyväksymiseksi voidaan vaatia turvallisuusselvityksen tekemistä jolloin merkintä käyttörikoksesta voi tällöin tulla esiin. 

Nuoren on kuitenkin aina annettava itse suostumus turvallisuusselvityksen tekemiselle. Sen jälkeen työnantaja tai oppilaitos, jotka ovat hyväksytty suojelupoliisin erillisessä menettelyssä hakemaan turvallisuusselvityksiä, laittavat selvityksen vireille.  

Turvallisuusselvitys voidaan tehdä vain selvityksen kohteen kirjallisella suostumuksella. Tietoja ei myöskään anneta kenellekään muualle, kun virallisella tiedonsaantipyynnöllä sille, kenen tiedoista on kyse. Turvallisuusselvityksen hakijan on ilmoitettava selvityksen kohteelle selvityksen lopputuloksesta ja selvityksen kohteella on oikeus saada turvallisuusselvityksen sisältämät tiedot. 

Turvallisuusselvityksen tietoja ei koskaan anneta ilman selvityksen kohteen kirjallista suostumusta.

Kuka tahansa työnantaja tai oppilaitos ei voi pyytää turvallisuusselvitystä suojelupoliisilta. Ainoastaan sellaiset yritykset ja oppilaitokset jotka ovat erikseen hyväksytty turvallisuusselvitysmenettelyyn voivat sen tehdä. Eli ihan perus työnantaja ei pyytää suojelupoliisilta turvallisuusselvitystä arovidessaan luottamusta kesätyöntekijästään.

Mutta mikäli nuori menee töihin esimerkiksi sisäministeriöön, niin sisäministeriö voi pyytää turvallisuusselvitystä omista kesätyöntekijöistään.

Vaikutus opintoihin ja työpaikkaan

Turvallisuusselvityksiä on monen tasoisia. Yleensä työnantajat tai oppilaitokset pyytävät lupaa suppeaan tai perusmuotoiseen turvallisuusselvitykseen. Laajimmassa selvityksessä kaikki tiedot poliisin rekisteristä näkyvät.  

esimerkiksi turvallisuusalalla selvitys nuhteettomuudesta tehdään.

Lähtökohtaisesti turvallisuusselvitys laaditaan esimerkiksi sellaisissa työtehtävissä, missä työntekijä käsittelee salassa pidettävää tietoa. Oppilaitoksien kohdalla tällaisia voivat olla turvallisuusalan oppilaitokset, kuten poliisiammattikorkeakoulu, sotilasvirkoihin valmentavat koulut, pelastusalan oppilaitokset ja myös yksityisen turvallisuusalan oppilaitokset.  

Merkintä huumausainerikoksesta voi ilmetä vaikkapa turvallisuusalan oppilaitoksissa esimerkiksi opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Vartijakortin haun yhteydessä tehdään myös turvallisuusselvitys. Vartijakortti on vartijaksi pääsemiselle vaatimus.  

Kun vartiointia tai järjestyksenvalvontaa tehdään, tähän tarvitaan luvat poliisin kautta. Poliisi tekee vartijakortin haun yhteydessä taustatarkastuksen.  

Päätös työ- tai opiskelupaikkaan ottamiseen tulee aina työnantajalta tai oppilaitokselta. Suojelupoliisi voi antaa tapauskohtaisen harkinnan jälkeen kirjallisen ilmoituksen ja rekrytoija tai oppilaitos tekee päätöksen, hyväksyykö hän henkilön opiskelemaan tai kyseiseen työpaikkaan.  

Lopuksi

Seuraukset nuoren huumauskokeilulle alle 18-vuotiaana voivat olla yllättävät ja harmilliset. Sillä ei ole vaikutusta koko loppu elämään mutta sillä saattaa olla juuri sillä hetkellä merkitystä, kun nuori olisi halukas menemään johonkin tiettyyn oppilaitokseen, työpaikkaan tai kesätyöpaikkaan.

Tällöin sillä saattaa olla suurikin merkitys tulevaisuuden suunnitelmien kannalta ja silloin tämä saattaa erityisesti haitata.  

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta