Kyllä, lapsi voi joutua laitokseen vanhempien liikajuonnista. Tässä on joitakin keskeisiä syitä ja prosesseja, joiden vuoksi näin voi tapahtua:

  1. Lasten suojelu: Lapsen etu on ensisijainen lasten suojelua koskevissa päätöksissä. Jos vanhempien liikajuonti vaarantaa lapsen hyvinvoinnin tai turvallisuuden, viranomaiset voivat puuttua tilanteeseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, jos vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsen perustarpeista, kuten ruokinnasta, vaatteista, koulunkäynnistä tai terveydestä.
  2. Huostaanotto: Jos viranomaiset, kuten sosiaaliviranomaiset, toteavat, että vanhempien liikajuonti aiheuttaa vakavaa haittaa lapselle, he voivat tehdä päätöksen lapsen huostaanotosta. Huostaanotto tarkoittaa, että lapsi siirretään pois vanhempiensa luota ja sijoitetaan joko laitokseen tai sijaisperheeseen.
  3. Alaikäisten suojelu: Lapsilla on oikeus kasvaa turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Jos vanhempien alkoholin käyttö johtaa väkivaltaan, laiminlyöntiin tai muuhun haitalliseen käyttäytymiseen, viranomaiset voivat katsoa, että lapsi tarvitsee suojelua ja tukea.
  4. Perhetyö ja tukitoimet: Ennen kuin päädytään huostaanottoon, viranomaiset pyrkivät yleensä tarjoamaan perheelle tukea ja apua. Tämä voi sisältää esimerkiksi perhetyötä, päihdekuntoutusta, kotipalveluja tai muuta tukea, joka auttaa vanhempia parantamaan tilannettaan ja huolehtimaan lapsistaan paremmin.
  5. Lapsen etu: Lapsen etu on aina etusijalla. Jos vanhempien liikajuonti aiheuttaa olosuhteet, joissa lapsi ei voi kasvaa turvallisesti ja terveellisesti, laitokseen sijoittaminen voi olla paras vaihtoehto lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lapsen laitokseen joutuminen vanhempien liikajuonnin takia on äärimmäinen toimenpide, jota käytetään yleensä vasta, kun muut tukitoimet eivät ole onnistuneet. Tavoitteena on aina löytää ratkaisuja, jotka tukevat perheen yhdessä pysymistä ja vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan, mutta tarvittaessa lapsen hyvinvointi ja turvallisuus ovat etusijalla.

Ois kiva, jos kerrot viel palautteen <3 -> Kerro mitä mieltä olit videosta.

Kysythän jos on kysyttävää <3 Kysy – Fråga – Buenotalk

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta