Näin tutkimuksen jonka mukaan pienetkin määrät alkoholia Näin tutkimuksen jonka mukaan pienetkin määrät alkoholia ovat terveydelle haitallisia, kuten tupakkakin. Silti tuntuu, että suurin osa ei ole tietoisia tästä ja kohtuukäytön ajatellaan olevan jopa terveellistä. Alkoholi tappaa myös nuoria, jopa lapsia. Tupakka lähinnä vanhempaa väkeä. Miksi alkoholipulloissa ei ole tupakka-askien kaltaisia varoituksia ja miksi alkoholiin ei suhtauduta yhtä negatiivisesti kuin tupakkaan? 

Päihteiden käytöstä olen olemassa tuhansia eri tutkimuksia. Osassa löytyy hyötyjä ja osassa haittoja. Jos ihmiset tekisivät päätöksiään pelkästään tutkimuksiin perustuen, niin tuskin kovinkaan monia päihteitä käytettäisiin; päihteet aiheuttaa nimittäin lähes aina enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Päihteiden käyttöön liittyy kuitenkin paljon esimerkiksi historiallisia ja kulttuurisia piirteitä. Monet päihteiden käytön koetut hyödyt taas ovat sosiaalisia, eikä ollenkaan terveydellisiä. Suomen käytetyin päihde on alkoholi ja sillä on täällä myös hyvin vahva sosiaalinen ja historiallinen status. Osa meidän kulttuuristamme on kytkettynä alkoholiin, halusimmepa sitä tai emme.

Alkoholia ja muitakin päihteitä käytetään niiden koettujen positiivisten vaikutusten takia. Alkoholia lähinnä sen takia, että se toimii meidän jurojen Suomalaisten sosiaalisena vahvikkeena ja rentouttajana. Tästä löytyy syy, miksi alkoholipullon kyljessä ei varoituksia ole ja miksi siihen suhtaudutaan positiivisemmin kuin tupakkaan. Alkoholilla ajatellaan olevan suuremmat positiiviset vaikutukset kuin tupakalla. Onko tämä hyvä asia on sitten ihan eri keskustelu.

Tärkeää on kuitenkin kertoa asioista niiden oikeilla nimillä ja puhua niin päihteiden haitoista kuin syistä, miksi päihteitä kuitenkin käytetään. Silloin ihmiset voivat tehdä järkeviä valintoja omassa elämässään. Suomalainen kulttuuri on hyvin alkoholimyönteinen, mikä olisi kaikkien hyvä ymmärtää. Täällä alkoholi koetaan (vielä) varsin positiivisena, jopa välttämättömänä asiana, mutta kulttuuri on kyllä vuosien mittaan muuttunut. Saa nähdä, minkälainen on kulttuurimme alkoholin suhteen vaikkapa 50 tai 100 vuoden kuluttua.

– Mikael

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta. 

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta