Kuinka moni nuori viiltelee?

Suomessa ei ole saatavilla täysin ajantasaista tilastotietoa nuorten viiltelyyn liittyen, mutta tutkimukset antavat käsityksen siitä, että itsevahingoittava käyttäytyminen, mukaan lukien viiltelemisen, on valitettavan yleistä nuorten keskuudessa. Viime vuosina on kuitenkin havaittu kasvavaa huolta nuorten mielenterveydestä, ja itsetuhoisen käyttäytymisen esiintyvyys voi olla nousussa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että itsevahingoittavan käyttäytymisen esiintyvyys vaihtelee eri ikäryhmissä ja sukupuolten välillä. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyissä on raportoitu itsevahingoittavan käyttäytymisen lisääntymisestä, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Viimeisimmässä vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan noin 20 % lukiolaisista ja 10 % ammattiin opiskelevista nuorista kertoi viillelleensä itseään vähintään kerran elämässään.

Nuorten viiltelyyn liittyy monia tekijöitä, kuten psyykkiset ongelmat, tunne-elämän vaikeudet, kokemukset kiusaamisesta tai traumoista, itsetunto-ongelmat ja vaikeudet ilmaista tunteitaan. Lisäksi sosiaalinen media ja internet voivat vaikuttaa itsevahingoittavan käyttäytymisen leviämiseen tarjoamalla vertaistukea ja mahdollisuuksia käsitellä vaikeita tunteita virheellisellä tavalla.

Nuorten viiltelyyn puuttuminen on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Tarvitaan asianmukaista mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja varhaista puuttumista, jotta nuoria voidaan tukea ja ohjata terveellisempiin selviytymiskeinoihin. Lisäksi tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten koulutusta opettajille ja vanhemmille tunnistamaan itsetuhoisen käyttäytymisen merkkejä sekä tukiverkostoja, jotka tarjoavat tukea ja kuuntelua nuorille, jotka kamppailevat psyykkisten haasteiden kanssa.

Vaikka tarkkojen lukujen puuttuminen Suomesta tekee tilanteen arvioinnista haastavaa, on selvää, että nuorten itsevahingoittava käyttäytyminen, mukaan lukien viiltelemisen, on vakava huolenaihe, johon on reagoitava asianmukaisesti tarjoamalla nuorille tarvittavaa tukea, hoitoa ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Toivottavasti tämä toi vastauksen kysymykseen, kuinka moni nuori viiltelee.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta