Vilken tur att ni fick meddelandet som jag skickade och att ni hittade hit.

Vilken tur att ni fick meddelandet som jag skickade och att ni hittade hit. Jag vill alltså ta reda på vem som snodde mina pengar och ställa honom inför ansvar. Jag kan inte kontakta polisen eftersom jag gjorde någonting olagligt också själv, jag försökte ju köpa den där vapen. Tack för att ni hjälper mig att reda ut det här trasslet.

När ni tror att ni hittat på lösningen som vi behöver, skriv den i fältet nedan. Skriv alltid svaret med små bokstäver och skriv alla ord samman. Använd inte å, ä eller ö. Om ni alltså tror att svaret är Biet Maja, ska ni informera mig om det genom att skriva bietmaja i fältet.
OK?
Vi testar att det funkar. Använd Biet Maja som första lösenord.

Skriv dit svar här

Jatka